Search results

 1. Riadenie kmitavých mechatronických systémov : dát. obhajoby 15.11.2019, č. ved. odboru 5-2-14
  Maťuga Michal ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 15.11.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-ATMM . - 113 s., AUTOREF. 2019, 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100407
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Riadenie vnútorného prostredia budovy s obmedzeniami : dát. obhaj. 31.8.2017, č. ved. odb. 5-2-14
  Kurilla Jozef ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 31.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-ATMM . - 111 s., príl., DVD, AUTOREF. 2017, 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100404
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Riadenie slabo tlmených dynamických systémov : dát. obhaj. 30.8.2017, č. ved. odb. 9-2-7
  Chovanec Ľuboš ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 30.08.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-RK . - 141 s., AUTOREF. 2017, 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141740
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Riadenie pohybu viacosových kmitavých mechatronických systémov : dát. obhaj. 5.2.2016, č. ved. odb. 9-2-7
  Duong Quang Khanh ; 031000  Hubinský Peter (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2016
  FEI ; Date of acceptation : 05.02.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-RK . - 114 s., Autoref. 2016, 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130803
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Aplikácia inerciálnych snímačov pre riadenie mobilných robotických platforiem : dát. obhaj. 28.2.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Rodina Jozef ; E011  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014 . - 105 s AUTOREF. 2014, 40 s.
  Automatizácia a riadenie Automation and Control mobilný robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71490
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Riadenie robotických systémov pomocou gest : dát. obhaj. 30.6.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Tölgyessy Michal ; E010  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2014 ; Degree program : 89 . - 141 s AUTOREF. 2014, 36 s.
  Automatizácia a riadenie Automation and Control control robot
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81818
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Návrh riadenia radiálneho magnetického ložiska : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Gažo Martin ; E011  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 89 . - 90 s CD-ROM
  Automatizácia a riadenie Automation and Control riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64836
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Využitie inerciálnych snímačov pri riadení žeriava : dát. obhaj. 12.12.2014, č. ved. odb. 5-2-14
  Palkovič Lukáš ; E010  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 12.12.2014 ; Degree program : 89 . - 115 s + 2 príl.
  Automatizácia a riadenie Automation and Control gyroscope accelerometer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71508
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Navigácia mobilného robota vizuálnym systémom : dát. obhaj. 14.12.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Pásztó Peter ; E011  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 132 s
  Bezier curve Houghova transformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71636
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Distribuovaná modulárna multi-robotická platforma : dát. obhaj. 30.3.2012, č. ved. odb. 5-2-14
  Bachratý Michal ; E010  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 169 s
  time synchronization časová synchronizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63932
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book