Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu25741 dbp^"
 1. Vplyv diferenciácie leukemických buniek na fenotyp viacliekovej rezistencie
  Dian Filip ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 21.06.2023 ; chémia ; B-BBFFCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162420
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Zmeny v expresii proteínov zodpovedných za viacliekovú rezistenciu vyvolané diferenciáciou leukemických buniek
  Nechajová Denisa ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 21.06.2023 ; chémia ; B-BBFFCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162434
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Zmeny v expresii špecifických proteínov v rakovinových bunkách
  Luptáková Zuzana ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 22.06.2022 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151588
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Vplyv inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na rakovinové bunky
  Dunárová Miroslava ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 15.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151575
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Účinky vybraných kovových komplexov na rakovinové bunky
  Udvardi Margaréta ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 15.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139886
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Účinok ceramidov s krátkym acylovým reťazcom na bunky akútnej myeloblastovej leukémie
  Petrovčinová Patrícia ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 15.07.2020 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135810
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Účinok inhibítorov metabolizmu sfingolipidov na bunky akútnej lymfoblastovej leukémie
  Nováková Katarína ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125754
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Zmeny v expresii špecifických proteínov u buniek vystavených ceramidom s krátkym acylovým reťazcom
  Svancárová Katarína ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125775
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Možnosti inhibície P-glykoproteínu v leukemických bunkách
  Michnová Lucia ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125742
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Possibilities of p-glycoprotein inhibition in leukemic cells
  Munteanu Patricia ; 043000  Lakatoš Boris ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139863
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.