Search results

 1. Komparácia metód manažérstva kvality využívaných vo výrobných procesoch
  Petrík Blažej ; 020070  Hekelová Edita ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133215
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Importance of marketing for production quality assurance
  Al Salim Ahmed Tahir A. ; 020070  Hekelová Edita (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : B-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113108
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Uplatňovanie modelu výnimočnosti EFQM vo firme
  Valenta Pavel ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management action plan akčný plán samohodnotenie výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74361
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Dôležitosť riadenia ľudských zdrojov pre zvyšovanie kvality firmy
  Almotawa Husain H.O.H. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management human resources motivation quality komunikácia motivácia kvalita ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86711
  bakalárska práca
  book

  book

 5. book

  book

 6. Inovácia a uplatňovanie modelu excelentnosti (EFQM) vo firme
  Alazmi Fahad J.A.M.M. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management manažérstvo kvality EFQM
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86704
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Príprava firmy na certifikáciu SMK v zmysle normy STN EN ISO 9001
  Alazemi Rashed S.S.A. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management certification systém manažérstva kvality certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86702
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Využitie štatistických metód manažérstva kvality vo výrobe
  Kamber Sadeq M.M.A. ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management statistics quality kvalita štatistika manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86717
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti firmy
  Penčík Richard ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management SWOT analysis marketing SWOT analýza konkurencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95513
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Hodnotenie účinnosti necertifikovaného systému manažérstva kvality v sektore služieb
  Guliš Ivan ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management efficiency účinnosť služby manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95335
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book