Search results

 1. Experimentálne metódy štúdia materiálov I
  Dománková Mária ; M1000  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Janovec Jozef ; M1000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 219 s
  ISBN 978-80-227-2741-9
  kryštalografia difrakcia mikroskopia elektrónová
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Špeciálna technológia 2 : Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania / [aut.]Ladislav Križan, Ľubomír Čaplovič, Peter Grgač
  Križan Ladislav  Grgač Peter ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 268 s
  ISBN 80-227-0194-7
  spracovanie tepelné
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF12120
  book

  book

 3. Špeciálna technológia 1 : Progresívne metódy tepelného spracovania. Návody na cvičenia / [aut.]Ladislav Križan, Peter Grgač, Ľubomír Čaplovič
  Križan Ladislav  Grgač Peter ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 128 s
  spracovanie tepelné
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF42140
  book

  book

 4. Špeciálna technológia 1 : Progresívne metódy tepelného spracovania / [aut.]Ladislav Križan, Peter Grgač, Ľubomír Čaplovič
  Križan Ladislav  Grgač Peter ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  1.vyd., 1.dotl.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 299 s
  spracovanie tepelné
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF28170
  book

  book

 5. Špeciálna technológia 2 : Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania. Návody na cvičenia / [aut.]Ladislav Križan, Ľubomír Čaplovič, Peter Grgač
  Križan Ladislav  Grgač Peter ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 110 s
  spracovanie tepelné
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF9020
  book

  book

 6. Špeciálna technológia II: : Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania: Návody na cvičenia
  Križan Ladislav  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Grgač Peter ; M1000
  1. vyd
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 110 s
  mechanizácia automatizácia Technika tepelná príklady
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Špeciálna technológia I : Progresívne netódy tepelného spracovania
  Križan Ladislav  Grgač Peter ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 299 s
  tepelné spracovanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF3100
  book

  book

 8. Špeciálna technológia II : Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania
  Križan Ladislav  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Grgač Peter ; M1000
  1.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 268 s
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Špeciálna technológia II : Mechanizácia a automatizácia procesov tepelného spracovania
  Križan Ladislav  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Grgač Peter ; M1000
  I. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1986 . - 268 s
  automatizácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2100
  book

  book