Search results

 1. Effect of deposition parameters on the properties of new superhard coatings
  Haršáni Marián ; 061000  Čaplovič Ľubomír ; 061000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 22.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : D-PMMD . - 119 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132567
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium štruktúrnych a napäťových situácií vo vybraných typoch vysokotvrdých povlakov
  Zacková Paulína ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : D-MI . - 118 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UMAT, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101484
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv teplotného starnutia na bezpečnostne významné komponenty v jadrových elektrárňach VVER 440 : dizertačná práca
  Grgač Dušan ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 671 . - 83s CD + autoreferát
  Materials Engineering electron microscopy zvarový kov elektrónová mikroskopia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75638
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium štruktúry a vlastností vysokotvrdých povlakov pomocou moderných difrakčných techník : dizertačná práca
  Sahul Martin ; M1000  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 152 s
  Materials Engineering štruktúrna stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78542
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Spoľahlivosť a životnosť spájkovaných spojov vyhotovených bezolovnatými spájkami v mikroelektronike : Dizertačná práca
  Szewczyková Beáta ; M140  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009 . - 162 s autoreferát
  bezolovnaté spájky
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Štúdium reverznej transformácie Alfa-gama v martenzitických vytvrdzovateľných oceliach : Dizertačná práca
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1999 . - 98 s
  Ocele martenzitické Ocele vytvrdzované Ocele-transformácia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book