Search results

 1. Progresívne smery rozvoja riadenia strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Výskumná úloha B-12
  Marko Jozef ; M  a kol.
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Zdokonaľovanie riadiaceho a informačného systému : RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander ; M300  Marko Jozef ; M Mulíková Dagmar ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990 . - 55 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Racionalizácia súčasnej organizačnej štruktúry riadenia SVŠT Bratislava so zreteľom na vývojové tendencie a perspektívy rozvoja vysokých škôl : Realizačný výstup z čiastkovej výskumnej úlohy RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander (Research team head) ; M300  Marko Jozef (Research team member) ; M Sakálová Elena (Research team member) Mulíková Dagmar (Research team member) ; M Sroková Margita (Research team member)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1989 . - 78 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Návrhy na zefektívnenie toku informácií v podmienkach SVŠT Bratislava
  Linczényi Alexander (Research team member) ; M300  Marko Jozef (Research team member) ; M Kroupa Miroslav (Research team member) Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Kolčiterová Alžbeta (Research team member)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1987 . - 58 s
  tok informácií
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book