Search results

 1. Analýza a návrh organizácie marketingových činností vo vybraných podnikoch
  Sakál Peter ; M4000  Marko Jozef ; M Doubková Eva ; M190 Čambál Miloš ; M4000 Strnad O. Žák Jan
  Podniková organizace . s.278-285
  marketing podnik
  článok zo zborníka
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Nevyhnutné zmeny v manažmente priemyselných podnikov v súvislosti s prechodom na trhovú ekonomiku a úsilím o zapojenie do svetovej ekonomiky
  Marko Jozef ; M  Čambál Miloš ; M4000
  Aktuálne problémy podnikateľskej praxe a ich transformácia do štúdia priemyselného inžinierstva : . s.14-22
  priemyselné podniky trhová ekonomika
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu
  Marko Jozef ; M 
  Technika . Č. 2 (1988), s.52-56
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Podstata a možnosti použitia maticovej organizačnej štruktúry riadenia v podmienkach strojárskych VHJ
  Marko Jozef ; M 
  Rozvoj riadenia strojárskych VHJ. Korsev 87 . s.57-65
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article