Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu3020 auc^"
 1. Základy štatistiky pre psychológov, pedagógov a sociológov / [aut.]Günter Clauss, Heinz Ebner; Z nem. kol
  Clauss Günter  Ebner Heinz
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988 . - 501 s
  štatistika
  učebnica
  book

  book

 2. Teorie statistiky / [aut.]Lubomír Cyhelský, Jara Kaňoková, Ilja Novák
  Cyhelský Lubomír  Novák Ilja Kaňoková Jara
  2.upr.vyd.
  Praha : SNTL, 1986 . - 340 s
  štatistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5000
  book

  book

 3. Integrální počet 1 / [aut.]Vojtěch Jarník
  Jarník Vojtěch 
  6.nezm.vyd.
  Praha : Academia, 1984 . - 243 s
  Počet integrálny Integrovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF10000
  book

  book

 4. Úvod do teorie statistiky / [aut.]Lubomír Cyhelský
  Cyhelský Lubomír 
  2.upr.vyd.
  Praha : SNTL, 1981 . - 347 s
  štatistika teórie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book

 5. Diferenciální počet 2
  Jarník Vojtěch 
  3. vyd.
  Praha : Academia, 1976 . - 669 s
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1001
  SVF1000
  book

  book

 6. Integrální počet 2
  Jarník Vojtěch 
  2. vyd.
  Praha : Academia, 1976 . - 763 s
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1001
  SVF1000
  book

  book

 7. Diferenciální počet 2 / [aut.]Vojtěch Jarník
  Jarník Vojtěch 
  3.dopl.vyd.
  Praha : Academia, 1976 . - 669 s
  Počet diferenciálny diferenciálny počet
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  MTF1000
  book

  book

 8. Diferenciální rovnice v komplexním oboru / [aut.]Vojtěch Jarník
  Jarník Vojtěch 
  1.vyd.
  Praha : Academia, 1975 . - 283 s
  rovnice diferenciálne
  učebnica
  book

  book

 9. Diferenciální rovnice v komplexním oboru / [aut.]Vojtěch Jarník
  Jarník Vojtěch 
  1.vyd.
  Praha : Academia, 1975 . - 283 s
  rovnice diferenciálne
  učebnica
  book

  book

 10. Diferenciální rovnice v komplexním oboru / [aut.] Jarník,Vojtěch
  Jarník Vojtěch 
  Praha : Academia, 1975 . - 283 s
  diferenciálne rovnice
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2002
  book

  book