Search results

 1. Školské systémy - odborná príprava v niektorých európskych krajinách
  Klúcsik Balázs  Brťková Milada (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54745
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Materiálne prostriedky vo výučbe predmetu
  Klúcsik Ladislav  Brťková Milada (Thesis advisor)
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  učebné pomôcky didaktické prostriedky hardware
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54746
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vývoj odborného školstva na Slovensku od roku 1976 = Development of vocational school system in Slovakia since 1976 : Diplomová práca
  Toman Branislav  Brťková Milada (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 77 s 1 CD-ROM
  dejiny školstva
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Školské systémy - odborná príprava v niektorých európskych krajinách (komparatistika) = School systems - specialized preparation in several European countries (comparison) : Diplomová práca
  Nagy Viliam  Brťková Milada (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  komparatívna pedagogika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Materiálne prostriedky vo výučbe predmetu = Material aids in teaching the subject : Diplomová práca
  Horváthová Mária  Brťková Milada (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  didaktická technika učebné pomôcky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book