Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu30888 ddp^"
 1. Výskum procesu trenia pri objemovom tvárnení = Study of the friction process in bulk forming : Diplomová práca
  Florkovičová Renáta  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD-ROM
  trenie mazanie meranie trenia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosti simulácie technologických procesov tvárnenia = Possibilities of simulation technological processes of forging : Diplomová práca
  Kravárik Ľuboš ; M3000  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009 . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  zápustkové kovanie modelovanie a simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie lisovní = The creating database of technological devices for designing pressrooms : Diplomová práca
  Fiantok Juraj  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 75 s prílohy (1 CD-ROM)
  automatizácia automatizačné prostriedky Lisovanie za studena
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Výroba ventilovej dosky presným strihaním = Produce scope plate with precision cutting : Diplomová práca
  Psota Ľubomír  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 príl., 1 CD-ROM
  presné strihanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vytváranie databázy výrobných zariadení pre projektovanie kováčni = Creation of databases of manufacturing mechanisms for designing of blacksmithery : Diplomová práca
  Vavro Martin  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 73 s prílohy (1 CD-ROM)
  databáza kováčňa modelovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Projektovanie tvárniacich prevádzok s podporou počítača = Designing of forming work shop aided by computer technologies : Diplomová práca
  Kvaltín Ivan  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 62 s prílohy (1 CD-ROM)
  projektovanie tvárnenie modelovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Projektovanie tvárniacich liniek v lisovniach = Designing forming lines in stamping shops : Diplomová práca
  Krajčovič Peter  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  projektovanie lisovne tvárniace linky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Verifikácia počítačovej simulácie pre skúšky tvárniteľnosti = Verification of computer simulation of examinations : Diplomová práca
  Drobný Juraj  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KTv, 2007
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  simulácia ťahová skúška tlakové skúšky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Simulácia technologických procesov tvárnenia : Diplomová práca
  Pullmann Martin  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby tvárnenie simulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Skúmanie podmienok tvárnenia neželezných zliatin : Diplomová práca
  Šišková Magdaléna  Ulík Anton (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 78 s príl
  technológie strojárskej výroby tvárniteľnosť neželezné zliatiny
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.