Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu31102 ddp^"
 1. Monitorovanie počítačovej siete s využitím emulácie sieťovej sondy = Network monitoring by applying network sensor : Diplomová práca
  Lančarič Peter  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Halenár Igor (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM + prílohy
  IDS systém snort tcpdump
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh informačného systému pre správu poštových preložiek = Proposal of the information system for administration postal shiftings : Diplomová práca
  Klimko Miloš  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku UML CASE
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh informačného systému pre správu predaja publikácií = Design of information system for data administration selling of publications : Diplomová práca
  Švec Michal  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  informačný systém SQL UML
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh informačného systému kontroly výroby pre firmu Hansol LCD = Design of information system production control for firm Hansol LCD : Diplomová práca
  Helienek Tibor  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  informačný systém UML dátový model užívateľské rozhranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Modul tvorby požiadaviek na rozvrh v databázovej aplikácii v prostredí WEB = Database application in WEB environment - module of creating requests for timetable : Diplomová práca
  Hríbik Lukáš  Halabrín Marian (xxx) ; M110 Nemlaha Eduard (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  web databáza rozvrh
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book