Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu31102 xcla^"
 1. On Decomposition Fuzzy Polyeder onto Simplexes
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.306-308
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. On fuzzy sphere
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 2003 : . s.230-234
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Some Notes On Twists of the Group Algebras
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.251-254
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. On twists of the group algebras
  Halabrín Marian ; M110 
  The 1st International Conference on Applied Mathematics and Informatics at Universities 2001 . s.58-61
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Note to characterization of twin prime pairs
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.117-120
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Characterization of Twin Prime Pairs
  Halabrín Marian ; M110 
  Úloha a postavenie matematiky medzi inými vednými disciplínami : . s.8-11
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Twists of the Group Algebras
  Halabrín Marian ; M110 
  CO-MAT-TECH 99 : . s.325-328
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Construction of triangular semisimple and cosemisimple hopf algebras from group - theoretical data
  Halabrín Marian ; M110 
  Akademická Dubnica 99. : . s.383-390
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Nové technológie výučby na nematematických študijných odboroch
  Halabrín Marian ; M110 
  25. konferencia VŠTEP . s.18-25
  výučba
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Rozklad fuzzy konvexných polyédrov na simplexy
  Halabrín Marian ; M110 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.213-215
  fuzzy polyéder
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article