Search results

 1. Sústruženie na jednovretenových a viacvretenových strojoch = Turning on Single-Spindle and Multi-Spindle Lathes : Bakalárska práca
  Valášek Ján  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD-ROM
  sústruženie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Príslušenstvo univerzálnych frézovačiek = The accessories of universal milling machines : Bakalárska práca
  Chudík Peter  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  frézovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh výroby hladkých krúžkov = Production proposal for "smooth rings" : Bakalárska práca
  Valachovičová Lucia  Škodáček Pavol (xxx) Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  obrábanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vývoj pásovej brúsky = Development abrasive - band grinding machine : Bakalárska práca
  Kolman Pavol  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 44 s príl., 1 CD-ROM
  brúsenie dokončovacie spôsoby obrábania
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh kombinovaného nástroja, vrták - výstružník priemeru 10H7 : Bakalárska práca
  Líška Ján ; M160  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2005 . - 48 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Montáž žiaroviek : Bakalárska práca
  Bilovský Róbert  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2005
  MTF ; . - 35 s príl (1 CD)
  technológie strojárskej výroby montáž
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Navrhnúť zložený frézovací nástroj pre opracovanie zadanej súčiastky : Bakalárska práca
  Mrázik Boris  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004
  MTF ; . - 43 s príl
  technológie strojárskej výroby frézovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Presnosť vretien obrábacích strojov : Bakalárska práca
  Bulko Juraj  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004
  MTF ; . - 34 s príl
  technológie strojárskej výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Navrhnúť zložený sústružnícky nástroj pre opracovanie zadanej súčiastky : Bakalárska práca
  Bližnák Jozef ; M3000  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2003 . - 41 s príl
  obrábanie technológie strojárskej výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book