Search results

 1. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 2. Environmentálne orientované informačné systémy
  Rusko Miroslav ; M5000  Halász Jozef Kollár Vojtech (rec.) Hudák Ján (rec.)
  1. vyd.
  Žilina : STRIX, 2011 . - 220 s
  ISBN 978-80-89281-76-3
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 3. Environmentálny manažment
  Kollár Vojtech  Brokeš Peter ; J180
  Bratislava : Sprint vfra, 2005 . - 326 s
  ISBN 80-89085-37-7
  environmentálny manažment
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF19100
  book

  book

 4. Malé a stredné podnikanie a životné prostredie : Modul 3
  Kollár Vojtech  Ruiz Jean Michel Brokeš Peter ; J180
  Bratislava : Ekonóm, 2004 . - 120 s
  ISBN 80-225-1897-2
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 5. Small and medium enterprises and the environment : Module 3
  Kollár Vojtech  Brokeš Peter ; J180 Ruiz Jean Michel Novák Luboš Sterner Rigmor
  Bratislava : Ekonóm, 2004 . - 112 s
  ISBN 80-225-1898-0
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 6. Petites et moyennes entreprises et l´environnement : Module 3
  Brokeš Peter ; J180  Kollár Vojtech Novák Luboš Ruiz Jean Michel Sterner Rigmor
  Bratislava : Ekonóm, 2004 . - 112 s
  ISBN 80-225-1924-3
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 7. Moderné technológie a životné prostredie. Modul 3
  Brokeš Peter ; J180  Novák Luboš Forsthoffer Július Kollár Vojtech
  1. vyd.
  Bratislava : Ekonóm, 2002 . - 114 s
  ISBN 80-225-1653-8
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book