Search results

 1. Kľúčové kompetencie. Úvod do problematiky
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2003
  ISBN 80-8041-446-7
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 2. Kľúčové kompetencie
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2003 . - 40 s
  ISBN 80-8052-174-3
  pedagogika
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF13100
  book

  book

 3. Ako sa naučiť učiť
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd.
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2003 . - 158 s
  ISBN 80-8052-156-5
  pedagogika učenie
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF13010
  book

  book

 4. Doplňujúce pedagogické štúdium: Kurikulum následného doplňujúceho pedagogického štúdia učiteľov technických odborných predmetov na stredných školách, absolventov univerzít technického zamerania
  Hrmo Roman ; M220  Turek Ivan ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 68 s
  ISBN 80-227-1909-9
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 5. Kritické myslenie
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd.
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave, 2003 . - 70 s
  ISBN 80-8052-175-1
  pedagogika myslenie kritické
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF13010
  book

  book

 6. Ako písať záverečnú prácu
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : Metodické centrum, 1999 . - 28 s
  ISBN 80-8052-045-3
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 7. Zvyšovanie efektívnosti vyučovania : Príručka pre učiteľov ZŠ a SŠ
  Turek Ivan ; M220 
  1. vyd
  Bratislava : Metodické centrum, 1997 . - 316 s
  ISBN 80-88796-49-0
  efektívnosť osobnosť učiteľa kurikulum vyučovací proces
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book