Search results

 1. Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki inzynierów e Republice Slowackiej
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Pedagogika pracy . Č. 54 (2009), s.181-189
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Doctoral study for engineering subjects teachers
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Joining forces in engineering education towards excellence : . s.255-256
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 3. Globalization and its Impacts on Engineering Education
  Turek Ivan ; M220  Miština Juraj ; M330
  Philosophy in Engineering . s.391-408
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Doctoral Study in Engineering Pedagogy in the Slovak Republic
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  IGIP Report . No 36 (2007), s.22-29
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. O kvalite vzdelávania
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220 Krelová Katarína ; M220
  Academia . Roč. 17, č. 3 (2006), s.25-29
  kvalita vzdelávania vyučovací proces
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Výskum efektívnosti výučby predmetu kvalita školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu učiteľov technických predmetov na stredných školách
  Turek Ivan ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.397-419
  kvalita školy doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Kvalita výchovy a vzdelávania
  Turek Ivan ; M220  Albert Sándor ; M7000
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.420-434
  kvalita vzdelávania výchova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Entrepreneurship education at universities of technology. Výchova k podnikavosti na vysokých školách technického zamerania
  Turek Ivan ; M220 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1346-1353
  podnikavosť vysoké školstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Predmet Kvalita školy ako súčasť učebného plánu DPŠ
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220 Turek Ivan ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2006. Technika a informační technologie : . s.3-7
  kvalita školy učebný plán doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Výchova žiakov k podnikavosti
  Turek Ivan ; M220 
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 1, 2 : . s.177-180, zv.2
  podnikavosť výchova žiakov
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article