Search results

 1. Pracovné vyučovanie v súvislosti s prácou s počítačom
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : Metodické centrum, 2002
  XXX
  book

  book

 2. Ako sa učiť
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : MC, 2002
  XXX
  book

  book

 3. Učebné štýly a schopnosť žiakov učiť sa
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2002
  XXX
  book

  book

 4. Ako rozvíjať schopnosť žiakov učiť sa
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : Metodické centrum, 2002
  XXX
  book

  book

 5. O niektorých súčasných koncepciách vyučovacieho procesu
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2002
  XXX
  book

  book

 6. Návrh koncepcie vzdelávania učiteľov v SR
  Turek Ivan ; M220 
  XXX
  article

  article

 7. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  XXX
  article

  article

 8. Návrh systému vzdelávania pedagogických pracovníkov v SR
  Turek Ivan ; M220  Zeman M. Jakubcová E.
  Bratislava : Metodické centrum, 1999
  XXX
  book

  book

 9. O trendoch technického vzdelávania v Európskej únii
  Turek Ivan ; M220 
  XXX
  article

  article

 10. K zefektívňovaniu vyučovacieho procesu
  Turek Ivan ; M220 
  XXX
  article

  article