Search results

 1. Návrh nástroja pre aplikáciu Service Desk
  Ivančík Šimon ; M  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry MySQL ITIL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79237
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh Subsystému informačnej bezpečnosti = The Proposal of Subsystem information security : Bakalárska práca
  Lietava Michal  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  informačná bezpečnosť
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Objednávkový systém : Bakalárska práca
  Kováč Martin  Morvay Róbert (xxx) Schreiber Peter (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 43 s príl., 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh informačného systému výrobcu predizolovaného potrubia : Bakalárska práca
  Pavliak Dušan  Zverko Igor (xxx) Schreiber Peter (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 37 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh a prezentácia výsledkov zahraničného obchodu = The design and presentation of the foreign trade results : Bakalárska práca
  Trlicová Zdenka  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zrýchlenia systému HUMAN na databázovej úrovni : bakalárska práca
  Malina Michal  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 46s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle implementácia operačných systémov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh evidenčného systému pre elektrické zariadenia : Bakalárska práca
  Kičin Karol  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2003
  MTF ; . - 49 s príl
  evidenčné systémy aplikovaná informatika a informačné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh evidenčného systému pre SE a.s. : Bakalárska práca
  Rolenčík Viliam  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2003
  MTF ; . - 46 s príl
  evidenčné systémy aplikovaná informatika a informačné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Evidenčný systém nástrojov, prípravkov a zariadení (KOM) : Bakalárska práca
  Šuran Richard  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2003
  MTF ; . - 36 s príl
  systémy evidenčné aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Možnosti výučby prostredníctvom Internetu : Záverečná práca
  Čapošová Michaela  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 34 s abstr.
  výučbové aplikácie internetové technológie Aplikovaná informatika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book