Search results

 1. Directed Evolution of Facial Composites utilising Principal Component Analysis
  Zahradníková Barbora ; 066000  Schreiber Peter ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 17.09.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-AAIP . - 128 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132552
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. FTA optimalizovaná genetickými algoritmami
  Libošvárová Adriána ; 066000  Schreiber Peter ; 066000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 04.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-AAIP . - 116 s.+príl. autoreferát
  . - 1 CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132548
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Artificial Intelligence Techniques in the Testing of the Automotive Software
  Sroka Michal ; 066000  Schreiber Peter ; 066000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 15.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-AIP . - 113 s. autoreferát
  . - 1 CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128866
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Využitie genetických algoritmov pri riadení robota
  Iring Peter ; M180  Schreiber Peter (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.09.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-AIP . - 111 s.+príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UIAM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63863
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vykresľovanie tvárí genetickými algoritmami
  Kováč Milan ; M6000  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 84 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66820
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Fuzzy riadenie robotického ramena
  Škulavík Tomáš ; M6000  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 91 s príl
  PLC fuzzy control robotic arm fuzzy riadenie robotické rameno PLC automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70372
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Fuzzy regulácia pre nelineárne spojité technologické procesy
  Mydlo Peter ; M6000  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 80 s
  nuclear reactor fuzzy controller jadrový reaktor automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66769
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Využitie dolovania dát v riadení výrobných procesov = The utilization possibility of data mining in industrial process control : Dizertačná práca
  Kebísek Michal ; M6000  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 116 s
  dolovanie dát riadenie výrobných procesov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kombinované diskrétne dynamické systémy : Dizertačná práca
  Strémy Maximilián ; M6000  Schreiber Peter (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008 . - 127 s autoreferát
  dynamické systémy diskrétne systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Riešenie klasifikačných úloh v poznatkových systémoch : Kandidátska dizertačná práca / [aut.]Ing.Peter Schreiber
  Schreiber Peter ; M6000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1993 . - 106 s
  inteligencia umelá práce kandidátske dizertačné systémy expertné
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book