Search results

 1. Príspevok k problematike využívania expertných systémov v technickej praxi : Habilitačná práca / Trnava, október 1998
  Schreiber Peter ; M6000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1998 . - 65 s
  inteligencia umelá systémy expertné
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book