Search results

 1. Automatické generovanie plánu obsadenia učební MtF : Záverečná práca
  Brezovský Andrej  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 40 s abstr. + CD
  automatické generovanie obsadenie učební Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh videokonferencie v sieti MV NET : Záverečná práca
  Benechová Jana  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr.
  videokonferencie siete ministerstiev Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Báza dát pre sledovanie personálnych údajov útvaru : Záverečná práca
  Fitoš Milan  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 52 s abstr.
  databázy personálny informačný systém Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Počítačová podpora vyhodnocovania kontrolných meraní transformátorov v EBO : Záverečná práca
  Magula Kamil  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 59 s abstr.
  počítačová podpora kontrolné merania Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Modifikácia systému vyhodnocovania stavových veličín v EBO : Záverečná práca
  Vidlička Milan  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 43 s abstr.
  stavové veličiny priemyselné počítače Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza metodík tvorby webovských stránok : Záverečná práca
  Daniška Martin  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 27 s abstr.
  tvorba webovských stránok programovacie jazyky Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Dolovanie dát v transakčných databázach : Záverečná práca
  Horečná Anna  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 43 s abstr.
  techniky dolovania transakčné databázy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Interaktívna výučba prostredníctvom Internetu : Záverečná práca
  Horváth Ambróz  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 38 s abstr.
  interaktívne stránky výučbové aplikácie Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Dolovanie dát v transakčných databázach : Záverečná práca
  Balogová Beata  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2001
  MTF ; . - 45 s abstr.
  techniky dolovania transakčné databázy Aplikovaná informatika
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book