Search results

 1. Klíma školy
  Boháčová Kamila ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 72 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects škola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81113
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Informačno-komunikačné technológie a MultiPoint Server 2011 vo vzdelávaní
  Belko Peter ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 87 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects ICT in education
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81077
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Postavenie cieľa vo vyučovacom procese na škole
  Mesárošová Ivana ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 82 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80946
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vzdelávanie zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania
  Piršelová Monika ; M  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 90 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects education vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81095
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie informačných a komunikačných technológií : Diplomová práca
  Cisár Tibor  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67510
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie internetu na škole : Diplomová práca
  Líšková Ingrid  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 90 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67493
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Uplatnenie absolventov na trhu práce : Diplomová práca
  Čechvalová Alena  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  graduate nezamestnanosť trh práce učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67705
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Plánovanie práce učiteľa : Diplomová práca
  Kohútová Martina  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 63 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67405
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv internetom podporovanej výučby na vyučovací proces : Diplomová práca
  Kováčik Martin  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 73 s., CD-ROM
  e-learning education internet e-learning projekt edukácia internet učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67623
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book