Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu33103 ddz^"
 1. Efektívnosť individualizovaných a kooperatívnych koncepcií výučby na stredných (vysokých) školách technického zamerania
  Horňáková Veronika ; M7000  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 133 s príl
  pedagogický experiment kooperatívne vyučovanie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66803
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch
  Kadnár Jozef ; M7000  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 89 s príl
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects engineering pedagogy inžinierska pedagogika vyučovací proces IKT
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66843
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technických odborných predmetov : Dizertačná práca
  Šimurdová Lucia ; M220  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010 . - 137 s., autoreferát, CD-ROM
  kľúčové kompetencie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54298
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu : Dizertačná práca
  Kučerka Daniel ; M220  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 138 s., autoreferát, CD-ROM
  e-learning pedagogický experiment kľúčové kompetencie kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54678
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. E-learning v technických odborných predmetoch : Dizertačná práca
  Kvasnica Ondrej ; M7000  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 89 s., autoreferát, CD-ROM
  e-learning computer literacy počítačová gramotnosť pedagogický výskum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63826
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole : Dizertačná práca
  Oravec Miroslav ; M7000  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 109 s., autoreferát, CD - ROM
  pedagogický experiment didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46157
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. E-learning odborných technických predmetov = E-learning teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons witha teacher and to compare the results with similar studies : Dizertačná práca
  Mezei Jozef ; M220  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011 . - 166 s
  e-learning dištančné vzdelávanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Celoživotné vzdelávanie a učiaca sa organizácia = Lifelong learning and learning organization : Dizertačná práca
  Gergelová Eva ; M220  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 117 s príl
  celoživotné vzdelávanie podniková kultúra pracovná motivácia učiaca sa organizácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Didaktická úprava odborného textu k predmetu Teória obrábania = Didactic modification of specialized text on the subject Theory of Machining : Dizertačná práca
  Fehér Tibor  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 113 s príl
  učebný text samoštúdium dištančné vzdelávanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Celoživotné vzdelávanie a učiaca sa organizácia
  Gergelová Eva ; M220  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  company culture lifelong learning motivation učiaca sa organizácia celoživotné vzdelávanie podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54593
  dizertačná práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.