Search results

 1. Plánovanie práce učiteľa
  Baranovičová Zuzana  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 40 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Informačno komunikačné technológie vo vzdelávaní
  Toma Martin  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 76 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Význam cieľa vo vyučovacom procese na škole
  Džanajová Zdenka  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 46 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Klíma školy
  Bezáková Soňa  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 51 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie internetu pri výučbe na strednej škole = The use of the internet for teaching at high school
  Opálek Andrej  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 36 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. E-learning ako nová metóda vzdelávania na stredných školách
  Barlík Rastislav  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 50 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Motivácia k učeniu a pozitívna klíma v triede
  Knechtová Valentína  Hrmo Roman (XXX) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 42 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Projekt " Notebook pre každého žiaka " a jeho využitie vo vyučovacom procese
  Máliš Miroslav  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 36 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Význam bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci
  Stolárová Martina  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 53 s
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie nových informačných technológií v procese vzdelávania : Záverečná práca
  Klčo Ľubomír  Hrmo Roman (Consultant) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 36 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika didaktická technika
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book