Search results

 1. Realizácia vyučovacieho procesu : Učebné texty k modulu č.4 Realisation of Learning Process.Learning Text
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004 . - 75 s
  ISBN 80-227-2149-4
  vyučovací proces
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Plánovanie vyučovacieho procesu : Učebné texty k modulu č. Planning of Learning Process - Learning Text
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004 . - 55 s
  ISBN 80-227-2148-4
  vyučovací proces
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 3. Inžinierska pedagogika : Učebný text grantového projektu Vega Vysokoškolská pefagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov
  Kundrátová Mariana ; M220  Driensky Dušan ; M220 Budinec Igor ; M220 Turek Ivan ; M220 Fischer Viktor
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 72 s
  ISBN 80-227-1108-X
  inžinierska pedagogika
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - učebnica
  (1) - xxx
  book

  book