Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu33125 xcla^"
 1. Teoretické východiská a psychodidaktické aspekty tvorby učebného textu pre e-learning
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Academia . Roč. 17, č. 1 (2006), s.41-44
  e-learning učebný text
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Hodnotenie kvality výučby študentmi Slovenskej technickej univerzity
  Kundrátová Mariana ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.233-237
  kvalita výučby
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Interakcia učiteľ - študent na Materiálovotechnologickej fakulte STU
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Trendy ve vzdělávání 2006. Technika a informační technologie : . s.97-100
  interakcia učiteľ-študent
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Alternative education
  Kundrátová Mariana ; M220  Lišková K. Vašková Ľubica ; M220
  CO-MAT-TECH 2005 : . s.656-664
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Survey of employers requirements on key competences of graduates of technical universities
  Kundrátová Mariana ; M220  Mudriková Andrea ; M220
  CO-MAT-TECH 2005 : . s.665-670
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Prieskum úrovne učebných zručností študentov 1. ročníka Materiálovotechnologickej fakulty STU. Research of the learning skills level students at the first year the Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology
  Kundrátová Mariana ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 5, č. 1 [cit. 2005-03-29 (2005)
  učebné zručnosti
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Identifikácia požiadaviek zamestnávateľov na absolventov technických univerzít
  Kundrátová Mariana ; M220  Mudriková Andrea ; M220
  Technika - Informatyka - Edukacja : . s.123-127
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte - projekt Vega. The key competencies of students in technical study branches in national and european context
  Kundrátová Mariana ; M220 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.77-81
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. TQM in education-what can institution of higher education do to prepare graduates able to intensify innovation and quality improvement activities
  Hekelová Edita ; J120  Kundrátová Mariana ; M220 Nemčeková Miroslava ; J130
  Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. TMT 2005 : . s.365-368
  innovation quality management system
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Identifikácia kľúčových kompetencií študentov technických študijných odborov. Identification the key competencies of students in technical study branches
  Kundrátová Mariana ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.107-110
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article