Search results

Records found: 33  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu33723 ddp^"
 1. Uplatnenie záliatkov a jadier pri odstredivom odlievaní Zn odliatkov
  Polák Andrej ; M  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 188 . - 84s CD
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry zinc centrifugal casting core pipe odstredivé odlievanie jadro zinok silikónová forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99681
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Uplatnenie nekonvenčných jadier a záliatkov pri odstredivom odlievaní metódou Tekcast
  Siman Marek  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  Industrial and Art Foundry pipe zinc jadro zinok silikónová forma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90921
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Možnosti použitia CB jadier pri výrobe odliatkov metódou Tekcast
  Kovács Attila ; M  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012 . - 67 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90826
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv podielov jadrových zmesí v jednotnej bentonitovej formovacej zmesi na akosť povrchu a rozmerovú presnosť odliatkov
  Lavrinčiková Darinka  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 86 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry chyby odliatkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80894
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv podielov jadrových zmesí v jednotnej bentonitovej formovacej zmesi na pevnosť v zóne kondenzácie vody
  Tužinská Monika  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 69 s
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry bentonite bentonit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80934
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv vlhkosti a životnosti jednotnej formovacej zmesi s rôznym prídavkom jadrovej zmesi na jej technologické a mechanické vlastnosti = Effect of moisture content and molding a mixture of single life with the addition of various mixtures of nuclear technology and its mechanical properties : Diplomová práca
  Minárik Miroslav  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011
  MTF ; . - 74
  bentonite životnosť priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67477
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Uplatnenie CAD/CAM systémov v umeleckom zlievarenstve pre návrh a výrobu obojstranného plochého reliéfu = The application of CAD/CAM systems in art foundry for the design and manufacture of the both sided relief : Diplomová práca
  Tóth Juraj ; M  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011 . - 83
  Machining počítačová podpora obrábanie modelovanie odlievanie priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67421
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv technológie výroby a parametrov odstredivého liatia metódou Tekcast na vlastnosti a štruktúru odliatkov zo Zn zliatin
  Kupec Tomáš ; M3000  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  odstredivé liatie zinok vulkanizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv prísadových prvkov na štruktúru a vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin odliatych metódou Tekcast
  Fabuš Martin  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  odstredivé liatie metóda Tekcast zinok zliatiny zinku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Príprava nekonvenčného klzného materiálu izostatickým lisovaním práškov a analýza jeho vlastností
  Sojak Ivan  Beznák Matej (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2010
  MTF ;
  izostatické lisovanie rýchlorezná oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63277
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book