Search results

 1. Tvorba interaktívnej multimediálnej učebnice "Mechatronika" pre stredné odborné školy Projekt č. 003STU-4/2012. Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu Kega / aut. Igor Halenár, Pavol Božek, Eduard Nemlaha, Mária Tóthová, Gabriela Chmelíková, Pavol Bezák, Vanesa Prajová, Peter Szabó, Karol Hatiar, Zuzana Hrdličková, Martin Ondriga, Milan Buchel, Kamil Trnka, Marek Kňažík, Ľubomír Naščák, Oto Barborák
  Halenár Igor ; M6000  Božek Pavol ; M6000 Nemlaha Eduard ; M6000 Tóthová Mária ; M6000 Chmelíková Gabriela ; M0100 Bezák Pavol ; M6000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Hatiar Karol ; M4000 Hrdličková Zuzana ; M330 Ondriga Martin ; M6000 Buchel Milan ; M6000 Trnka Kamil ; M6000 Kňažík Marek ; M6000 Naščák Ľubomír Barborák Oto
  Trnava STU MTF 2014 . - 26 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Integrácia obsahu a tvorba vysokoškolskej učebnice "Špecializované robotické systémy" písomnou a interaktívnou multimediálnou formou : Záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu Kega č. 3/7285/09
  Božek Pavol ; M6000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 22 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu "Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learningu : Správa o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu Kega 144-039STU-4/2010
  Rybanský Rudolf (Research team head) ; M4000  Božek Pavol (Research team member) ; M6000 Šalgovičová Jarmila (Research team member) ; M4000 Prajová Vanesa (Research team member) ; M4000 Tóthová Mária (Research team member) ; M6000 Drahňovský Juraj (Research team member) ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka (Research team member) ; M4000 Jakábová Martina (Research team member) ; M4000 Božeková Jana (Research team member) ; M4000 Beňo Rastislav (Research team member) ; M4000 Hasayová Martina (Research team member) ; M4000 Hrúzová Zuzana (Research team member) ; M4000 Nemlaha Eduard (Research team member) ; M6000 Brieniková Jana (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011 . - 17 s
  zabezpečovacia technika interaktivita
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Generovanie užívateľského programu z virtuálneho do reálneho technologického pracoviska : Záverečná správa inštitucionálneho výskumného projektu Vega č. 1/0288/09. Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2009
  Božek Pavol (Research team head) ; M6000  Hatiar Karol (Research team member) ; M4000 Sakál Peter (Research team member) ; M4000 Prajová Vanesa (Research team member) ; M4000 Babeľová Ivana (Research team member) ; M4000 Marková Petra (Research team member) ; M4000 Beňo Rastislav (Research team member) ; M4000 Božeková Jana (Research team member) ; M4000 Ostružlíková Angelika (Research team member) ; M4000 Nemlaha Eduard (Research team member) ; M6000 Tóthová Mária (Research team member) ; M6000 Waleková Gabriela (Research team member) ; M330 Kňažík Marek (Research team member) ; M6000 Ondriga Martin (Research team member) ; M6000 Buchel Milan (Research team member) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009 . - 2 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Tvorba virtuálneho robotizovaného laboratória pre podporu výučby predmetu Roboty a manipulátory v novoakreditovanom študijnom programe : Záverečná správa projektu KEGA MŠ SR č. 3/3111/05
  Bezák Pavol ; M6000  Božek Pavol ; M6000 Iringová Miriam ; M6000 Moravčík Oliver ; M6000 Sakál Peter ; M4000 Makyšová Helena ; M4000
  1. vyd
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89291-13-7
  virtuálne laboratória roboty manipulátory
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Využitie e-learningu vo výučbe predmetu Výrobná logistika : Záverečná správa k výskumnej úlohe č. 511: 3/3068/05. Doba realizácie: 1.1.2005 - 31.12.2007
  Rybanský Rudolf ; M4000  Makyšová Helena ; M4000 Božek Pavol ; M6000 Šujanová Jana ; M4000 Halada Peter ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 13 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Výskum metód určovania spoľahlivosti strojov
  Vrban Anton ; M180  Božek Pavol ; M6000 Janíček Dušan ; E
  Trnava, 1988
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book