Search results

 1. Riadenie projektov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a územné inžinierstvo. (s dôrazom na uplatňovanie princípov koučingu a mentoringu) / aut. Gabriela Kalinová, Sandra Lamy ; rec. Daniela Špirková, Dagmar Petríková, Zora Petráková
  Kalinová Gabriela ; 902021  Lamy Sandra ; 902020 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Petríková Dagmar (rec.) Petráková Zora ; 010320 (rec.)
  1.vyd
  Brno Librix.eu 2020 . - 110 s. 39 obr., 17 tab.
  ISBN 978-80-263-1595-7
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 2. Stanovenie hodnoty podnikov
  Petráková Zora ; R2020 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 69 s
  ISBN 978-80-227-3429-5
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  Stanovenie hodnoty podnikov

  book

 3. Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility managementu
  Somorová Viera ; V270  Trávnik Igor ; V230 Petráková Zora ; R2020 Kalinová Gabriela ; R2020 Jankovichová Eva ; V270 Púchovský Branislav ; V270 Rajnoha Peter Ellingerová Helena ; V270 Romancová Iveta ; V230 Kopšová Oľga ; V350
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 196 s.;obr.,tab
  ISBN 978-80-227-2782-2
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (7) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3110
  book

  book

 4. Riadenie projektov : ( projektový manažment )
  Petráková Zora ; V230  kol.
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 179 s.;tab.,schémy
  ISBN 978-80-227-2593-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2101
  book

  book

 5. Finančné riadenie podniku,dane a účtovníctvo v podniku
  Petráková Zora ; V230  Chodasová Zuzana ; V230 kol.
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 193 s
  ISBN 978-80-227-2582-8
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book

 6. Personálne riadenie v podniku
  Kalinová Gabriela ; V230  Petráková Zora ; V230 Kopšová Oľga ; V350 Jankovichová Eva ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 150 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2511-0
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book

 7. Manažment a marketing v podniku
  Ellingerová Helena ; V270  Ivanička Koloman ; V230 Jankovichová Eva ; V270 Kalinová Gabriela ; V230 Kašjaková Oľga ; V230 Petráková Zora ; V230 Trávnik Igor ; V230 Zúbková Mária ; V230
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 182 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2501-3
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (10) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book

 8. Základy podnikania
  Romancová Iveta ; V230  Ellingerová Helena ; V270 Ivanička Koloman ; V230 Jankovichová Eva ; V270 Trávnik Igor ; V230 Kalinová Gabriela ; V230 Petráková Zora ; V230 Kopšová Oľga ; V350 Chodasová Zuzana ; V230 Špirková Daniela ; V230 Bollová Gabriela Zúbková Mária ; V230 Kašjaková Oľga ; V230
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 188 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2530-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book