Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu34793 ddz^"
 1. Príspevok k štúdiu termofyzikálnych vlastností nesúdržných zemín : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 17.02.1988 / [aut.] Veselský,Juraj, Ing.; Škol. Zámečník,Jozef
  Veselský Juraj ; V240  Zámečník Jozef (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SvF, 1987 . - 109 s
  fyzika tuhých látok tepelno-izolačné vlastnosti pórovité materiály prenos tepla
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book