Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu34793 xcla^"
 1. Measurement of Bulding Materials Thermal Properties
  Veselský Juraj ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240
  Applications of physical research in engineering : . s.113-138
  building materials stavebné materiály temperature measurement tepelné vlastnosti teplotné meranie thermal properties
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Hysteresis effects of moisture storage of calcium silicate insulation boards
  Veselský Juraj ; V240  Szabó Daniel ; V180 Koronthályová Oľga Matiašovský Peter
  Thermophysics 2011 : . s.146-151
  cyclic changing ralative humidity cyklické zmeny relatívnej vlhkosti hysteretic effect hysterézny efekt moisture content obsah vlhkosti sorpcia vodných pár water vapour sorption
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Dilatometer used for Measurements in Building Materials Testing
  Christov Ivan  Pavlendová Gabriela ; V240 Veselský Juraj ; V240
  Thermophysics 2011 : . s.180-184
  building materials dilatometer dilatometer moisture expansion stavebné materiály teplotná rozťažnosť thermal expansion vlhkostná rozťažnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Fyzika na SvF Slovenskej technickej univerzity a niekoľko námetov na netradičné experimenty
  Baník Ivan ; V240  Veselský Juraj ; V240
  Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie : . s.79-97
  jednoduchý fyzikálny experiment physics teaching postavenie fyziky v technickom vzdelávaní role of physics in technical education simple physical experiment výučba fyziky
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Measurement of thermophysical properties of heat insulating materials by constant temperature increase
  Baník Ivan ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240 Veselský Juraj ; V240
  Thermophysics 2010 : . s.32-38
  freezing mrznutie pôda Soil tepelné vlastnosti thermal properties
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Measurement of soils thermal properties in temperature interval from room temperature of nitrogen boiling point
  Pavlendová Gabriela ; V240  Veselský Juraj ; V240 Baník Ivan ; V240 Lukovičová Jozefa ; V240
  Thermophysics 2010 : . s.25-31
  freezing soils tepelné vlastnosti thermal properties zeminy zmrazovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Interrelationship Between Ultrasonic Velocity and Some Physical Properties of Sintered Silica Material : Proceedings of International Workshop
  Veselský Juraj ; V240 
  Physical and material engineering 2009 : . s.74-81
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Evaluation of the hot ball sensor for determining of moisture
  Lukovičová Jozefa ; V240  Veselský Juraj ; V240
  Physical and material engineering 2009 : . s.87-89
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Thermal Conductivity of Fine Silica Sand in Dependence on its Bulk Density
  Veselský Juraj ; V240 
  Physical and material engineering 2008 : . s.124-128
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Dynamická simulácia sorpcie a desorpcie vodnej pary v pórobetóne s hysteréziou
  Mihálka Peter  Koronthályová Oľga Matiašovský Peter Veselský Juraj ; V240 Szabó Daniel ; V180 Puškár Anton ; V180
  Vnútorná klíma budov 2008. Environmentálne hodnotenie a energetická certifikácia budov.19.konferencia Tatranská Lesná 2.-3. decembra 2008 : . s.81-86
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article