Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu35508 ask^"
 1. Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana Vargic Radoslav ; E070
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 167 s
  ISBN 978-80-227-2641-2
  Telekomunikácie pravdepodobnostné modely
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI57101
  FIIT1000
  book

  book

 2. Wavelety a banky filtrov
  Vargic Radoslav ; E070 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 136 s
  ISBN 80-227-2093-3
  wavelets spracovanie signálov Fourierova transformácia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI53102
  book

  book

 3. Vybrané metódy kompresie dát
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana Oravec Miloš ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Vargic Radoslav ; 037000
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000 . - 195 s
  ISBN 80-223-1392-0
  kódovanie dát kompresia dát spracovanie dát kódovanie obrazov spracovanie obrazu hybridné kódovanie ortogonálne transformácie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI4000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.