Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu35616 xcla^"
 1. Bude ?environmentálna gramotnosť? manažéra výhodou alebo nevyhnutnosťou? : Zborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference
  Špirko Dušan ; C240  Plchová Jana ; C240
  Ekonomické znalosti pro tržní praxi : . s.507 - 512
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Od odbornej zodpovednosti inžiniera k zodpovednosti za budúcnosť
  Špirko Dušan ; C240 
  Zodpovednosť odborníka (inžiniera,manažéra,učiteľa) v súčasnom svete : . s.131 - 136
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Deti ? nové ?teritórium? globálneho trhu
  Špirko Dušan ; C240 
  Miesto a úloha spoločenských vied v procese globalizácie : . s.61 - 66
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Postmoderné koncepcie vzťahu človeka a prírody
  Špirko Dušan ; C240 
  Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia : . s.133 -141
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Re-enactment ? výzvy a príležitosti
  Špirko Dušan ; C240 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.638 - 643
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. O vede a zodpovednosti človeka za svet
  Špirko Dušan ; C240 
  Fyzika a etika : . s.193 - 201
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Chápanie prírody ? východisko k úvahám o globálnej environmentálnej kríze
  Špirko Dušan ; C240 
  Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Katedra humanitných vied SvF STU, Bratislava 13. ? 14. septembra 2006. . s.159 ? 166
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. From tradicional marketing to the customer relationschip management.
  Plchová Jana ; C240  Špirko Dušan ; C240
  Customer Relationship Management ´06. Zborník z medzinárodnej konferencie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Lázně Bohdaneč, 7. ? 8. november 2006 . s.198 - 201
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Globálne marketingové stratégie a trvalo udržateľný rozvoj
  Špirko Dušan ; C240 
  Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia : . s.83 ? 92
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. `Ekonomický rast, východiská ?zelenej ekonómie? a trh
  Špirko Dušan ; C240 
  Moderné trendy v manažmente podniku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (na CD). Oddelenie manažmentu FChPT STU, Bratislava 13. ? 14. septembra 2006. STU Bratislava 2006 . s.473 ? 476
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article