Search results

 1. Robustné riadenie SISO systémov
  Žabková Alexandra ; 047000  Vasičkaninová Anna ; 047220 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika, strojárstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139380
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh parametrov PID regulátorov metódou SIMC (Skogestad IMC)
  Furka Matúš ; 047000  Vasičkaninová Anna ; 047220 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139454
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh PID regulátorov metódou násobného dominantného pólu
  Hronec Rudolf ; 047000  Vasičkaninová Anna ; 047220 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135459
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov
  Mišenko Martin ; 047000  Vasičkaninová Anna (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102295
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Tvorba testov v LMS Moodle
  Nitrianska Veronika ; 047000  Vasičkaninová Anna (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93690
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Robustné riadenie zásobníkov kvapaliny
  Némethová Timea ; 047000  Vasičkaninová Anna (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102296
  bakalárska práca
  book

  book