Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu35691 apr^"
 1. Handbook for Elaboration of Programs of Economic and Social Development of a City/Town with the Application of Strategic Environmental Assessment
  Hudeková Zuzana  Hudek Vladimír Derej Michal Belčáková Ingrid ; A7170
  Bratislava : Rec Slovensko, 2006 . - 56
  ISBN 978-80-969436-5-4
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Aktuálne otázky priestorového plánovania a rozvoja
  Belčáková Ingrid ; A7170  Bianco del Paolo Finka Maroš ; A440 Furdík Juraj ; A0034 Jaššo Matej ; 902022 Petríková Dagmar ; A440 Wood B.
  Bratislava : Road, 2003 . - 111
  ISBN 80-88999-20-0
  priestorové plánovanie
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Metodická príručka - Metodické zásady pre výkon vyhlášky k § 35 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
  Kozová Mária  Finka Maroš ; A440 Belčáková Ingrid ; A7170 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK : STU v Bratislave FA, 2000 . - 78
  SEA environmentálne hodnotenie trvalo udržateľný rozvoj
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Európska politika v regionálnom a miestnom plánovaní
  Belčáková Ingrid ; A7170  Scholich Dietmar Wood B. Tucny Jan Roch Isolde Finka Maroš ; A440 Kusý Ivan ; A400 Gindlová Daniela ; A0980 Holmanová Anna ; A0900 Strussová Mária Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : Road, 1998 . - 130
  ISBN 80-967511-2-3
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Doplnok k metodike pre posudzovanie vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej a sídelnej úrovni na životné prostredie v zmysle §35 zákona NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  Belčáková Ingrid ; A7170  Finka Maroš ; A440 Kolektív autorov
  Bratislava : EIA Centrum : MŽP SR, 1997 . - 58
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Ochrana a tvorba životného prostredia v podmienkach železníc Slovenskej republiky
  Belčáková Ingrid ; A7170  Finka Maroš ; A440 Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440 Piatrik Milan ; C6290 Úradníček Štefan
  Bratislava : STU, 1997 . - 108
  ISBN 80-227-0983-2
  životné prostredie ochrana tvorba železnice
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Metodika pre posudzovanie vplyvov územnoplánovacej dokumentácie na regionálnej a sídelnej úrovni na životné prostredie v zmysle § 35 zákona NR SR č.127/1994
  Belčáková Ingrid ; A7170  Finka Maroš ; A440 Kolektív autorov
  Bratislava : EIA Centrum : MŽP SR, 1996 . - 340
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 8. Metodická príručka k zákonu NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Časť: Účasť verejnosti v procese posudzovania
  Mocik Anton  Belčáková Ingrid ; A7170 Gindlová Daniela ; A0980 Kusý Ivan ; A400 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : MŽP SR, 1995
  účasť verejnosti proces posudzovania životné prostredie
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 9. Manuál k účasti verejnosti v procese environmentálneho rozhodovania : Súčasný stav a výhľad do budúcnosti SR
  Belčáková Ingrid ; A7170  Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440
  Budapest : Reed Consumer Books Limited, 1994 . - 149 s
  ISBN 963 04 4196 9
  životné prostredie ekologická architektúra
  príručka
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.