Search results

 1. Skúsenosti so strategickým environmentálnym hodnotením v územnom plánovaní v Slovenskej republike : Medzinárodný workshop o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Teplý vrch 2003
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  sazp.sk, 2009 . - 73-80
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 2. SEA in Selected EU Accession Countries : Workshop 28.-29.2003 Szentendre, Hungary
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2003
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book