Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu35833 nnr^"
 1. STN EN 1434-4: Merače tepla. Časť 4: Skúšky typu meradla
  Halaj Martin (cre) ; J0020 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 2. STN EN 1434-5: Merače tepla. Časť 5: Skúšky pri prvotnom overení
  Halaj Martin (cre) ; J0020 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 3. STN EN 1434-1: Merače tepla. Časť 1: Všeobecné podmienky
  Halaj Martin (cre) ; J0020 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 4. STN EN 1434-6: Merače tepla. Časť 6: Inštalácia, uvedenie do prevádzky, sledovanie činnosti a údržba
  Halaj Martin (cre) ; J0020 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 5. STN EN 1434-2: Merače tepla. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu
  Halaj Martin (cre) ; J0020 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2008
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 6. Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 5: Systém sekvenčných preberacích plánov AQL na kontrolu každej dávky v sérii : STN ISO 2859-5
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : SUTN, 2007 . - 48 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 7. STN ISO 2859-5 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 5: Systém sekvenčných preberacích plánov AQL na kontrolu každej dávky v sérii
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 48 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 8. STN ISO 16269-6 Štatistická interpretácia dát. Časť 6: Stanovenie štatistických tolerančných intervalov
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 32 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 9. STN ISO 16269-8 Štatistická interpretácia dát. Časť 8: Stanovenie predikčných intervalov
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 112 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 10. STN ISO 3951-1 Štatistické prebierky meraním. Časť 1: Špecifikácia preberacích plánov AQL jedným výberom na kontrolu každej dávky pre jeden znak kvality a jednu hodnotu AQL
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 104 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.