Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému rozvoja kompetencií zamestnancov v podmienkach spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o.
  Čóriová Monika  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52192
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh adaptačného programu novoprijatých pracovníkov v PCA Slovakia, s.r.o.
  Siváková Ivana  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptácia personálna stratégia adaptačný program adaptation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27072
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo výrobnom procese v Tatracheme, v.d. Trnava
  Hrčková Dagmar  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia motivačné teórie motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26830
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza príčin a návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v podmienkach Johns Manville, a.s. Trnava = The analysys of reasons and suggestions of measures on lowering the fluctuation of employees in Johns Manville, a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Kollár Tomáš  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  fluktuácia zamestnanec personálne činnosti
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza príčin a návrh opatrení na znižovanie fluktuácie zamestnancov v SEMAT, a.s. Trnava =Analysis of Causes and Proposal for Measures to Reduce Staff Turnover at SEMAT a.s. Trnava : Bakalárska práca
  Kvetan Jozef  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  fluktuácia zamestnanci personálna práca
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku PRO IT SERVICES, s.r.o. Bratislava = Application arrangements for development of system classifieds and remuneration employess for firm Pro IT Services, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Jančová Lívia  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny manažment hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení zameraných na zdokonalenie procesu prípravy zamestnancov na výkon pracovných činností v Estamp Slovakia, s.r.o. Zlaté Moravce = Improvement suggestions of employees's training for work in Estamp Slovakia, s.r.o. Zlaté Moravce : Bakalárska práca
  Ondriš Marián  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 43 s príl., 1 CD-ROM
  adaptačné programy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh postupu tvorby komplexných profesiografických charakteristík pracovného miesta = Procedure Proposal of complex work pro-graphic characteristics creation : Bakalárska práca
  Klempová Jaroslava  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl (1 CD-ROM)
  profesiogram
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Návrh opatrení na tvorbu plánu vzdelávania manažérskch pozícií a technicko-hospodárskych pracovníkov v ŽOS Trnava, a.s. = Proposals formulation of managers and employees training plan in ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Karásková Veronika  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  podnikové vzdelávanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽSR ÚIVP, Bratislava : Bakalárska práca
  Jančárová Ivana  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 55 s príl (1 CD-ROM)
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book