Search results

 1. Aplikácia princípov manažmentu zmien ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov = Application of management change principles as a tool to increase competivity of industrial enterprises : Dizertačná práca
  Seidlová Eva ; M4000  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 147 s
  manažment zmeny
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54291
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch = Draf of the methodology of employee´s career management in middle and big companies : Dizertačná práca
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  profesijná kariéra riadenie kariéry
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnotenie efektívnosti investícií do rozvoja ľudských zdrojov : Doktorandská dizertačná práca
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 148 s príl (autoreferát)
  ľudské zdroje
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Správanie vedenia ako faktor vplývajúci na kvalitu a efektivitu v malých a stredných podnikoch v Nemecku a na Slovensku = Führungsverhalten als Einflussfaktor aut Qualität und Effektivität in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und in der Slowakei : Dizertačná práca
  Kožíková Oľga ; M190  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 218 s 257 s. príl
  manažment malé a stredné podniky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Ľudský faktor v riadení kvality : Dizertačná práca
  Molnár Pavol (Thesis advisor)  Holková Andrea ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 129 s
  Faktor ľudský-riadenie Management personálny Personalistika-riadenie Riadenie-faktor ľudský
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book