Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu36235 auc^"
 1. Materiály v protipožiarnej ochrane : Vysokoškolská učebnica
  Kačíková Danica  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Mitterová Iveta Osvald Anton (rec.) Netopilová Miroslava (rec.) Kačík František (rec.)
  1. vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011 . - 367 s
  ISBN 978-80-228-2317-3
  protipožiarna ochrana
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Materiály v protipožiarnej ochrane

  book

 2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v učiteľskej praxi : Učebný text z podpory grantu ESF SOP ĽZ 2004-1-177
  Tureková Ivana ; M5000  Balog Karol ; M5000 Soldán Maroš ; M5000
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - 100 s
  . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89291-05-2
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Ekologické nakladanie s materiálmi a odpadmi
  Soldán Maroš ; M5000  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - 155 s
  . - CD-ROM
  ISBN 978-80-89291-06-9
  odpady ekologické materiály
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Vybrané kapitoly z environmentálneho a bezpečnostného manažérstva
  Rusko Miroslav ; M5000  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000
  l.vyd
  Bratislava : VeV, 2006 . - 160 s
  ISBN 80-969257-5-X
  environmentálne manažérstvo bezpečnostný manažment
  učebnica
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.