Search results

 1. Didaktická aplikácia na celočíselné riešenie sústavy lineárnych rovníc
  Popík Tomáš ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149499
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Didaktická aplikácia na výpočet Jordanovho tvaru štvorcovej matice
  Stasová Katarína ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149532
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
  Villantová Enikő ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141739
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Maticová algebra a reprezentácia lineárnych operátorov v lineárnych priestoroch nad R
  Štrba Tomáš ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 39 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC94CED1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Riešenie sústav lineárnych rovníc v okruhoch Z_n
  Rybanský Adrián ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 25 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116127
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Didaktická aplikácia pre riešenie úloh súvisiacich s determinantmi
  Bögi Oskár ; 035000  Zajac Michal ; 035000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 04.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 42 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115980
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. LLL algoritmus - vyhladavanie celočíselných mrežových bodov
  Červený Tomáš ; E  Zajac Michal (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 32 s CD-ROOM
  Applied Informatics Java
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65649
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book