Search results

 1. Vedomosťami podporované vzdelávanie v e-aktívnych knižniciach : Záverečná správa k prípravnému projektu 7. rámcového programu APVV - PP7RP-0054-09
  Svetský Štefan (Research team head) ; M250  Moravčík Oliver (Research team member) ; M6000 Tanuška Pavol (Research team member) ; M6000 Schreiber Peter (Research team member) ; M6000 Šujanová Jana (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2009
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Výskum životného cyklu a ekologizácia obrábania : Záverečná správa o riešení projektu APVV-99-P01905. Termín riešenia: august 2005 až júl 2007
  Svetský Štefan (Research team head) ; M250  Balog Karol (Research team member) ; M5000 Deanko Peter (Research team member) Gerulová Kristína (Research team member) ; M5000 Jasenák Jozef (Research team member) ; M390 Králiková Ružena (Research team member) Soldán Maroš (Research team member) ; M5000 Tanuška Pavol (Research team member) ; M6000 Tureková Ivana (Research team member) ; M5000 Pauliková Alena (Research team member) Suran Pavol (Research team member)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2007 . - 10 s
  výskumy životný cyklus ekologizácia
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book