Search results

 1. Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
  Grígelová Veronika ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 17.09.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-AAIP . - 142 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132467
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy : dizertačná práca
  Štrbo Milan ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2014 ; Degree program : 360 . - 136s CD + autoreferát
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization quantitative model qualitative model safety analysis hybridný model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91492
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie interaktívnej virtuálnej reality vo vizualizácii riadenia technologických procesov : dizertačná práca
  Skripčák Tomáš ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013 . - 149 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization virtual reality virtuálna realita virtuálny podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78535
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
  Hamerník Peter ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 113 s
  smart home Alzheimerova choroba inteligentný dom automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66800
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
  Trnovský Peter ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 112 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66760
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
  Špendla Lukáš ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 128 s
  UML performance testing system testing UML automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70377
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zmeny počas životného cyklu softvéru
  Masár Alojz ; M180  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012 . - 120 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization software control project change control system riadenie model projekt zmena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54279
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
  Zobok Maroš ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 124 s
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66759
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva : Dizertačná práca
  Božik Miroslav ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2010 . - 98 s., autoreferát, CD-ROM
  bezpečnosť jadrové palivá preprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46107
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie dátových skladov pri riadení procesov
  Trnka Andrej ; M6000  Tanuška Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  Six Sigma dolovanie dát dátový sklad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63777
  dizertačná práca
  book

  book