Search results

 1. Residual power of UNF: / aut. Róbert Vrábeľ, Pavol Tanuška, Peter Schreiber, Pavel Važan, Michal Kopček : prihláška patentu č. US 14/474,338, dátum podania: 02.11.2014, zverejnená prihláška vynálezu: 03.03.2016
  Vrábeľ Róbert ; 066000  Tanuška Pavol ; 066000 Schreiber Peter ; 066000 Važan Pavel ; 066000 Kopček Michal ; 066000
  Spojené štáty americké : United States Patent and Trademark Office, 2016 . - 6 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Systém na automatické meranie a vyhodnocovanie zmeny homogénnosti materiálov v reálnom čase
  Božek Pavol ; M6000  Tanuška Pavol ; M6000 Navickas Kastutis Ondriga Ľuboš ; M6000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 7 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book