Search results

 1. Detekcia a lokalizácia ľudských tvárí : dát. obhaj. 25.11.2016, č. ved. odboru 9-2-7
  Beniak Marián ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 25.11.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-KYB . - 99 s., príl., AUTOREF. 2016, 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120850
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Detekcia a rozpoznávanie ľudských tvárí : dát. obhaj. 18.1.2017, č. ved. odb. 9-2-7
  Loderer Marek ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 18.01.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : D-RK . - 101 s., Autoref. 2016, 34 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130817
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Rozpoznávanie ľudských tvárí : dát. obhaj. 24.9.2014, č. ved. odb. 9-2-7
  Ban Jozef ; 031000  Pavlovičová Jarmila (Thesis advisor) ; 037000
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 24.09.2014 ; Degree program : 95 . - 99 s., 2 príl.
  Machine learning Biometry Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116652
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Príspevok k segmentácii textúrových obrazov : č. ved. odb. 5-2-15. Dát. obhaj. 18.12.2007
  Bandzi Peter ; E240  Pavlovičová Jarmila (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 99 s príl.
  Telekomunikácie segmentácia textúr textúrové obrazy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Príspevok k segmentácii monochromatických obrazov : V.odb. 26-27-9. Obhajoba 16.01.2002
  Pavlovičová Jarmila ; E070  Kotuliaková Jana (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 96 s príl.
  Telekomunikácie spracovanie obrazu kódovanie obrazov segmentácia obrazov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book