Search results

 1. Segmentácia a jej využitie pri kódovaní obrazu : Obh. 04.07.2006
  Pavlovičová Jarmila ; E070 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 105 s
  Telekomunikácie segmentácia obrazov kódovanie obrazov
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book