Search results

 1. Navrhovanie stokových sietí s podporou SeWaCAD
  Stanko Štefan ; 010280  (rec.) Drtil Miloslav ; 046290 (rec.) Belica Peter
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 77 s.
  ISBN 978-80-227-4620-5
  stoková sieť hydraulické posúdenie inžinierske siete
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie III. Kanalizačné rúry.Stavba, prevádzka a obnova stôk.
  Rusnák Dušan ; V280  Urcikán Pavel ; V280 Stanko Štefan ; V280
  1. vyd. - 1. dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-3436-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6100
  book

  book

 3. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie III. Kanalizačné rúry. Stavba, prevádzka a obnova stôk.
  Rusnák Dušan ; V280  Urcikán Pavel ; V280 Stanko Štefan ; V280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-2889-8
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF19100
  book

  book