Search results

 1. Balneotechnické dni ´13 : Zborník prác z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bojnice,SR,13.-15.5. 2013
  Kriš Jozef (rec.) ; V280  Stanko Štefan (rec.) ; V280 Škultétyová Ivona (rec.) ; V280
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 122 s
  ISBN 978-80-227-3935-1
  zborník
  (3) - článok
  book

  book

 2. VODA 2013. : Monitoring prevádzky zdravotno-vodohospodárskych systémov. Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie. Bratislava,SR, 29.5.2013
  Kriš Jozef (rec.) ; V280  Škultétyová Ivona (rec.) ; V280 Stanko Štefan (rec.) ; V280
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 107 s
  ISBN 978-80-227-3949-8
  zborník
  (4) - článok
  book

  book