Search results

 1. Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada
  Néveri Bálint ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143800
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
  Trizna Benjamín ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144216
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh stokovej siete v mestskej časti Ploštín
  Vavro Michal ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107908
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Odkanalizovanie obce Závadka nad Hronom
  Kapustová Anita ; 010280  Stanko Štefan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99007
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh splaškovej kanalizácie pre obec Ohrady
  Csicsaiová Réka ; 010280  Stanko Štefan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99965
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Nakladanie s odpadmi v podnikateľskom subjekte
  Géring Peter ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 985
  waste management separation packaging waste odpadové hospodárstvo zneškodňovanie odpadu separácia odpady z obalov odpad elektronický odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99905
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh stokovej siete v obci Modrany
  Baďura Jerguš ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo sewer system sewage stoková sieť kanalizačné potrubie odpadové vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79779
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh stokovej siete v Liptovskom Mikuláši - mestská časť Iľanovo
  Vavro Juraj ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo design návrh splašková stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99473
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Zápach - negatívny jav komunálnych odpadov
  Krčmárová Lucia ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103938
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Komunálne odpady - zberný dvor
  Ružová Andrea ; V  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  enviroment waste životné prostredie odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103864
  bakalárska práca
  book

  book