Search results

 1. Matematické modelovanie objektov ČOV
  Gregušová Veronika ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 15.08.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133917
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Významnosť okrajových podmienok hydraulického posúdenia stokovej siete
  Rusnák Dušan ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 15.08.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133916
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Dynamické modelovanie objektov ČOV
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 23.08.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133929
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Infiltrácia cudzích vôd do stokovej siete
  Molnárová Lenka ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 23.08.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133932
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Optimalizácia navrhovania čerpacích staníc
  Chabaľ Lukáš ; V280  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering waste water splašková odpadová voda kanalizačná čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75754
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Využitie CDF nástrojov pre analýzu objektov ČOV : Dizertačná práca
  Holubec Michal ; V280  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 117 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Využitie CFD nástrojov pre analýzu objektov ČOV
  Holubec Michal ; V280  Stanko Štefan (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering WWTP CFD CFD ČOV usadzovacia nádrž CFD CFD
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76197
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Aplikácia dažďomerných údajov v hydrogeologických modeloch
  Stanko Štefan ; V280 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1995 . - 147 s.;tab.,schémy 3 príl.
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book